Home » Monografie vydané Ústavem » Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktuy

Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktuy

Autor:

D. Procházková


Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-01-05245-7
Cena: 160Kč

Předložená kniha je věnována základům řízení bezpečnosti kritické infrastruktury, které jsou
odvozeny na základě současného poznání a zkušeností. Veřejný zájem je formulován následovně
„cílem řízení bezpečnosti kritické infrastruktury je, aby občané státu žili v bezpečí a měli prostor
pro udržitelný rozvoj, a to za podmínek normálních, abnormálních i kritických“. Zahrnutí
abnormálních a kritických podmínek je velmi důležité, protože do základních funkcí státu patří
zajištění ochrany obyvatelstva, která je životně důležitá zvláště při kritických situacích. Pro
zvládnutí daného úkolu si vyspělé státy cíleně vytvořily třístupňové řízení, jehož stupně mají stejný
cíl, avšak s ohledem na podmínky, za kterých jsou aplikovány, využívají různé nástroje, zdroje, síly
a prostředky. Třetí stupeň (krizové řízení) má jasný legislativní rámec, technické, materiální a
personální zajištění pro kritickou infrastrukturu, protože je určen pro zvládnutí kritických až
katastrofických podmínek.
Z pohledu současného poznání je třeba lapidárně konstatovat, že základem pro řízení bezpečnosti
kritické infrastruktury je především analýza a ocenění rizik spojených se vzájemnými propojeními
v sektorech kritické infrastruktury i v celé kritické infrastruktuře; tj. při identifikaci rizik je třeba
použít i průřezová kritéria. Posuzování kritičnosti jednotlivých systémů (sektorů) kritické
infrastruktury i celé kritické infrastruktury není triviální záležitostí, protože v různých situacích
sektory i celek mají různou roli aktivní, reaktivní, kritickou nebo tlumící (ne však aditivní).

Podrobný obsah


Publikaci můžete objednat zde.