Home » Monografie vydané Ústavem » Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení

Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení

Autor:

doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc


Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2017

Kniha „Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení“ je ucelenou studií, která v určitém rozsahu na současné úrovni poznání řeší mezioborový vědecko-výzkumný problém s nejvyšší odbornou a společenskou prioritou „bezpečí a rozvoj lidí“. Obsah knihy přináší vizi komplexnosti, ve které řešení praktického problému je na hranici teorie chaosu, kde se uplatňují nelineární vazby mezi prvky různých objektů a sítí. Ukazuje zbytečnost izolovaného studia částí celku (uzavřený systém v neměnném prostředí). Ze systémového hlediska je pro zajištění bezpečnosti technického díla třeba sledovat: informační činnost pro podporu rozhodování; zařízení podporující bezpečnost, což jsou zařízení, technologie a organizační složky; lidi jako subjekty bezpečnosti (experti a manažeři bezpečnosti), lidi jako objekty bezpečnosti (ochrana a prevence); a procedury spojující lidi a strukturu technického díla.


Publikaci můžete objednat zde.