Home » Aktuality » Air Tracker – chytré měření kvality ovzduší

Air Tracker – chytré měření kvality ovzduší

Měsíčník PRO města a obce publikoval článek:

jehož celý obsah si můžete zobrazit zde.


7. ročník, číslo 11 / 2021,
uzávěrka 16. 10. 2021,
vychází 1. 11. 2021 | Vydavatel © City PH Publishing, s.r.o., MK ČR E 21885 ISSN 2336-5838
PROmo 11/2021/4