Home » Aktuality » Václav Jirovský: Kybernetická společnost (8. 3. 2021)

Václav Jirovský: Kybernetická společnost (8. 3. 2021)

Cyklus přednášek Informační pondělky se věnuje aktuálním otázkám a tématům z oblasti informační vědy a nových médií. V dnešním díle jsme se věnovali tématu informačním technologiím a jejímu vlivu na společnost. Přednášky pořádá Ústav informačních studií a knihovnictví a Česká informační společnost.