Home » Blog K623 » Systém všemohoucí

Systém všemohoucí

Včera ke mně záhadným způsobem doputovalo správní rozhodnutí, na kterém byla zcela nesmyslná adresa. Ale patřilo mně. Zrovna tak ho mohli poslat na Hlavní nádraží. Zavolal jsem příslušné úřednici a ta mi sdělila, že tuto moji adresu mají v systému. Marné bylo moje přesvědčování, že je to špatná adresa – je v systému, tudíž je správná. Sepsal jsem tudíž odpověď a šel ji podat na poštu. Byla sobota. Jediná otevřená pošta v Praze je v Jindřišské. Od dob mého mládí měla otevřeno téměř čtyřiadvacet hodin denně. Když jsem dorazil, byla zavřená. Jak jsem se dověděl o lelkujícího televizního pracovníka opřeného o kameru, zkolaboval systém. No dobře, zastavím se alespoň s elektronickým receptem pro své prášky na tlak. Půvabná lékárnice mi sdělila, že mi prášky nemůže vydat, neboť elektronický systém se zhroutil. Tlak mi stoupnul a chvíli jsem byl přesvědčen, že se zhroutím rovněž – abych kráčel s dobou.

V roce 1977 na celé dva dny zkolabovalo energetické zásobování New Yorku. Blackout. Druhý den začalo rabování a kriminální živly se začaly ujímat vlády. Naštěstí se vše podařilo opravit a udržet pořádek. A mělo to i své pozitivum – v dubnu následující roku prudce stoupla porodnost. I Praha se připravovala velkým cvičením na případný blackout, kdyby vypadl energetický systém. Na přípravná jednání nejdříve přestali chodit mobilní operátoři – žádný zajímavý byznys. Stoprocentní docházku měl jenom zástupce Pražské pohřební služby.

Na univerzitě nám zavedli elektronizaci – žádanku o dovolenou vyplňuji asi pět minut místo 10 sekund. Zadaný cestovní příkaz mi stornoval systém, což jsem se dověděl po návratu ze služební cesty. Hledal jsem nadřízenou funkční pozici označenou jako systém v organizačním diagramu univerzity. Nic jsem nenašel. Tímto tedy podávám trestní oznámení podle nějakého paragrafu na neznámého pachatele, skrývajícího se pod jménem systém, za úmyslné narušení činnosti organizace. Snad si toho některý policista všimne.

Elektronizace a informatizace mají své stinné stránky. Nesmyslné tlaky na zavedení výpočetních systémů tam, kde by stačilo jednoduché organizační opatření, degraduje lidskou úlohu i samotného člověka. Co budeme dělat, až systémy vypadnou na několik dní. To ví sám všemohoucí Bůh … promiňte systém.