Výsledky[:en]Results

Technická dokumentace ke stažení a licenční podmínky k výsledkům ČVUT

Přehled výsledků Ústavu v systému VVVS ČVUT zde:

Ukázky vytvořeného software

Příklady výsledků

Detail senzorické jednotky Bodyware-1 pro měření koncentrace škodlivin

Detail senzorické jednotky Bodyware-1 pro měření koncentrace škodlivin

Senzorická jednotka Master před závěrečnou montáží - detail senzoru plynů a měřiče PM2,5 a PM10

Senzorická jednotka Master před závěrečnou montáží – detail senzoru plynů a měřiče PM2,5 a PM10

Nainstalovaná integrovaná senzorická jednotka pro měření znečištění ovzduší

Nainstalovaná integrovaná senzorická jednotka pro měření znečištění ovzduší

Chytrý regulátor energetické sítě

Chytrý regulátor energetické sítě

AirTracker: Senzorická jednotka Airtracker druhé generace pro měření znečištění ovzduší.

Senzorická jednotka Airtracker druhé generace pro měření znečištění ovzduší.

Senzorická jednotka pro měření CO2, tlaku a teploty v interiérech.

Jednotka meteostanice pro senzorickou síť.

Jednotka meteostanice pro senzorickou síť.

[:en] 

Technical documentation for download and license conditions for CTU results

An overview of the results of the Institute in the VVVS CTU system here:

Examples of results

Senzorická jednotka Master před závěrečnou montáží - detail senzoru plynů a měřiče PM2,5 a PM10

Master sensor unit before final assembly – detail of gas sensor and PM2.5 and PM10 meters

Nainstalovaná integrovaná senzorická jednotka pro měření znečištění ovzduší

Installed integrated sensor unit for measuring air pollution

Chytrý regulátor energetické sítě

Smart power regulator